INFORMACE

VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A PŘEDPISY

Enter Air přijímá veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo nepříjemnostem způsobeným odmítnutím vstupu na palubu z důvodu nedostatku míst, zrušením nebo zpožděním letů. Nicméně, v přepravě cestujících nastávají situace, kterým Enter Air není schopen zabránit. V takových případech Enter Air poskytuje cestujícím péči, v závislosti na situaci, ve které došlo k potížím. Pravidla popsaná ve Všeobecných podmínkách přepravy společnosti Enter Air Sp. s o.o. ("VPP") se vztahují na všechny cestující, kteří odlétají z Evropské unie, zemí, které patří do Evropského hospodářského prostoru a třetími zeměmi, pokud tyto třetí země stanoví dávky nebo náhrady vyplývající z tohoto důvodu.


VPP/GCC Enter Air – česká verze/ anglická verze

List of  Dangerous goods authorized for carriage in passenger and crew baggage

A table of extra charges

Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

PRAVIDLA poskytovaných elektronických služeb ENTER AIR s.r.o..

Copyright Enter Air 2016. Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování.