Przed lotem

Zanim wyruszysz w podróż sprawdź co musisz wiedzieć, aby podróżować spokojnie i komfortowo.

Ogólne warunki przewozu

Enter Air podejmuje wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia zakłóceń spowodowanych odmową przyjęcia na pokład w wyniku braku miejsc, odwołaniami i opóźnieniami rejsów. Zdarzają się jednak sytuacje zakłóceń w przewozie pasażerów, którym Enter Air nie jest w stanie zapobiec. W takich przypadkach Enter Air zapewnia pasażerom opiekę, w zależności od sytuacji, w jakiej nastapiło zakłócenie. Zasady opisane w Ogólnych Warunkach Przewozu firmy Enter Air Sp. z o.o. („OWP”) dotyczą pasażerów odlatujących z obszaru Unii Europejskiej, państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów trzecich, chyba że przepisy państw trzecich przewidują korzyści albo rekompensatę z tego tytułu.

 

Pliki do pobrania:

ENTER AIR - OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

Załącznik I - Wykaz przedmiotów, które nie mogą być wnoszone przez pasażerów do stref zastrzeżonych lotniska, ani na pokład statku powietrznego

Załącznik II - Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych przez pasażerów lub załogę

Załącznik III - Tabela opłat dodatkowych

Załącznik IV - Polityka Prywatności

Załącznik V – Dodatkowe zasady przewozu związku z COVID-19

Załącznik V - CZĘŚĆ A - Deklaracja zdrowotna

Załącznik V - CZĘŚĆ B - Karta Lokalizacji

Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O. O.

Informacje dla pasażerów wymagających opieki specjalnej

 


Copyright Enter Air 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.