INFORMACE

VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A PŘEDPISY

Enter Air přijímá veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo nepříjemnostem způsobeným odmítnutím vstupu na palubu z důvodu nedostatku míst, zrušením nebo zpožděním letů. Nicméně, v přepravě cestujících nastávají situace, kterým Enter Air není schopen zabránit. V takových případech Enter Air poskytuje cestujícím péči, v závislosti na situaci, ve které došlo k potížím. Pravidla popsaná ve Všeobecných podmínkách přepravy společnosti Enter Air Sp. s o.o. ("VPP") se vztahují na všechny cestující, kteří odlétají z Evropské unie, zemí, které patří do Evropského hospodářského prostoru a třetími zeměmi, pokud tyto třetí země stanoví dávky nebo náhrady vyplývající z tohoto důvodu.


VPP/GCC Enter Air

 

ENTER AIR - PRIVACY POLICY

Příloha č. I Seznam předmětů, které cestující nesmí přinášet  do vyhrazených zón letiště ani na palubu letadla 

Příloha č.  II Předpisy týkající se převozu nebezpečných materiálů  převážených cestujícími nebo posádkou 

Příloha č. III - Tabulka  dodatečných poplatk

Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the European Council

PRAVIDLA poskytovaných elektronických služeb ENTER AIR s.r.o..


Copyright Enter Air 2016. Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování.