Przed rejsem

Zanim wyruszysz w podróż sprawdź co musisz wiedzieć, aby podróżować spokojnie i komfortowo.

Ogólne warunki przewozu

Enter Air podejmuje wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia zakłóceń spowodowanych odmową przyjęcia na pokład w wyniku braku miejsc, odwołaniami i opóźnieniami rejsów. Zdarzają się jednak sytuacje zakłóceń w przewozie pasażerów, którym Enter Air nie jest w stanie zapobiec. W takich przypadkach Enter Air zapewnia pasażerom opiekę, w zależności od sytuacji, w jakiej nastapiło zakłócenie. Zasady opisane w Ogólnych Warunkach Przewozu firmy Enter Air Sp. z o.o. („OWP”) dotyczą pasażerów odlatujących z obszaru Unii Europejskiej, państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów trzecich, chyba że przepisy państw trzecich przewidują korzyści albo rekompensatę z tego tytułu.

 

Pliki do pobrania:

OWP Enter Air – wersja polska obowiązująca od 12 maja 2017

Załącznik I Wykaz przedmiotów, które nie mogą być wnoszone przez pasażerów do stref zastrzeżonych lotniska, ani na pokład statku powietrznego 

Załącznik II Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych  przez pasażerów lub załogę 

Załącznik III Tabela opłat dodatkowych


Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O. O.

 


Copyright Enter Air 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.