Przed rejsem

Zanim wyruszysz w podróż sprawdź co musisz wiedzieć, aby podróżować spokojnie i komfortowo.

Ogólne warunki przewozu

Enter Air podejmuje wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia zakłóceń spowodowanych odmową przyjęcia na pokład w wyniku braku miejsc, odwołaniami i opóźnieniami rejsów. Zdarzają się jednak sytuacje zakłóceń w przewozie pasażerów, którym Enter Air nie jest w stanie zapobiec. W takich przypadkach Enter Air zapewnia pasażerom opiekę, w zależności od sytuacji, w jakiej nastapiło zakłócenie. Zasady opisane w Ogólnych Warunkach Przewozu firmy Enter Air Sp. z o.o. („OWP”) dotyczą pasażerów odlatujących z obszaru Unii Europejskiej, państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów trzecich, chyba że przepisy państw trzecich przewidują korzyści albo rekompensatę z tego tytułu.

 

Pliki do pobrania:

OWP Enter Air – wersja polska

Załącznik I Cennik opłat dodatkowych

Załącznik II Materiały niebezpieczne dopuszczone do przewozu w bagażu (rejestrowanym i podręcznym) pasażerskim lub załogi, w oparciu regulacje IATA dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych (IATA Dangerous Goods Regulations)

Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O. O.

 

Copyright Enter Air 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.